Qliro – Fremtiden for sikre betalinger

Qliro er et betalingssystem, der hurtigt vinder fart som et sikkert og bekvemt alternativ til andre former for betalinger. Det er især nyttigt for virksomheder, der beskæftiger sig med små transaktioner med lavt volumen, der kræver høj sikkerhed og privatliv. Det er også en fordel for virksomheder, der sælger digitale produkter og tjenester, da platformen tilbyder en række muligheder for betalinger.

Mængde efter levering

Qliro AB (publ) er et fintech-fenom med en voksende kundebase. Dens tilbud spænder fra forbrugerfinansiering til online betalingssystemer til mobile betalinger. Bortset fra de traditionelle bankchecks og betalingskort tilbyder virksomheden handlende en bred vifte af betalingsmuligheder, der passer til deres behov. Faktisk kan det prale af mere end 2,5 millioner kunder, hvilket gør det til service for mange nordiske detailhandlere. Virksomheden er et datterselskab af Qliro Group AB (publ), en online udbyder af betalingsløsninger til det nordiske bagland. Blandt virksomhedens mest bemærkelsesværdige resultater er dets erhvervelse af Adyen, betalingsindustriens største aktør. Dens imponerende udvalg af tjenester inkluderer Adyens flagskibsprodukt, betalingsplatformen, samt et væld af mobile betalingsprodukter. Hidtil har den indgået kontrakter med over 60 betalingsudbydere i Norden, herunder Sveriges største bank, Danske Bank.

Digitale platforme er en konkurrencemæssig fordel

En platform er en teknologisk platform, der giver flere aktører mulighed for at foretage transaktioner inden for et økosystem. Dette økosystem kan være digitalt eller ikke-digitalt. En platform kan også defineres som et miljø, hvor en gruppe producenter eller udbydere skaber værdi for forbrugerne gennem relationelle evner.

Når fremkomsten af et nyt platformbaseret økosystem opstår, etablerede producenter skal tilpasse sig. De kan vedtage midlertidige eller permanente strategier, der hjælper dem med at klare konkurrencen. Disse konkurrencedygtige svar kan spænde over teknologier, produktlinjer, eller markedssegmenter.

i denne avis, vi undersøger virkningerne af platformbaserede økosystemer på de etablerede producenters konkurrencestrategier. Vi undersøger, hvordan platformejeren, i samarbejde med andre nøgleaktører, kan skabe konkurrencemæssige fordele. Specifikt, vi undersøger, hvordan platformbaserede økosystemer kan skabe værdi for forbrugerne i segmenter, der ikke er egnede til digitalt engagement.

Undersøgelsen illustrerer dynamikken i kooperativ konkurrencestrategi og ændringer i samarbejdsbaserede konkurrencestrategier over tid. Det hjælper forskere med at forstå den generelle samarbejdsproces i det digitale økosystem. Desuden bidrager det til flere andre litteraturer.

Likviditetsdækningsgrad

En likviditetsdækningsgrad er en måling, der måler andelen af meget likvide aktiver, som et finansielt institut besidder. Tanken er, at en bank i tider med stress forventes at bruge sine likvide aktiver til at dække sine kortfristede gældsforpligtelser. Denne type forhold er en nyttig måling til at bestemme en finansiel institutions sundhed, og om den har evnen til at betale sine regninger uden hjælp fra ekstern kapital.

Baselaftalen, som er en række reguleringsaftaler, der er forhandlet af Baselkomitéen for Banktilsyn, er kilden til denne måling. Gruppen består af 45 repræsentanter fra store globale finanscentre. Akkordens centrale funktion er at fremsætte henstillinger om finansielle bestemmelser til sine medlemslande.

Aftalen mest fremtrædende komponent er likviditetsdækningsgraden, også kendt som LCR, hvilket kræver, at finansielle institutioner har et vist niveau af likvide aktiver. Minimumskravet for alle BCBS-medlemslande er 100% pr. 1. januar 2019. LCR har været på plads siden begyndelsen af 2015, men det blev kun gjort obligatorisk for store banker, der har mindst 1 milliard dollars i aktiver og er klassificeret som systemisk vigtige. Den nye regel er indstillet til at blive indfaset i løbet af de næste par år.

Virkningen af afgørelse på Qliro

Sveriges højesteret har afsagt en afgørelse om qliro Group AB (publ), der forventes at have en betydelig indvirkning på virksomheden. Virksomheden er en digital banktjeneste, der leverer betalingsløsninger til både online- og offlineforhandlere i Norden. Ud over at tilbyde betalingsmuligheder tilbyder det også en platform for lånemuligheder. Disse løsninger inkluderer fakturaer og rater. Dens tjenester betjener forbrugere over hele verden.

Afgørelsen om virksomheden kan have stor indflydelse på virksomhedens fremtid, da det vil give investorer mere information om virksomhedens finansielle stabilitet. Nærmere bestemt vil afgørelsen give retten mulighed for at undersøge, om Qliro har tilstrækkelig likviditet til at levere de betalingstjenester, der er nødvendige for at imødekomme kundernes behov. Retten planlægger også at overveje virksomhedens evne til at opfylde sine langsigtede økonomiske mål.